Loading...

Elupaik:

Suurus:

Toit:

mitmesKala/mitmestkala

Punkte 0

kala-pilt-mangus"

Mis kala on pildil?

Kus lest elab?

whereLivesMapImage

Kui suur on lest?

Mida lest sööb?

Selgrootuid

Taimi

Kalu

Milline fakt on õige?

Tulemuse salvestamine

Edetabel (15 parimat tulemust)

Koht Mängija nimi Punkte Kuupäev

KALAMÄNG

Kalateemaline õppemäng jaguneb kaheks omavahel seotud osaks.

Esimene osa "Eesti kalad" tutvustab lähemalt 67t Eestis elavat kalaliiki. Kokku elab Eestis (2014. aasta alguse seisuga) umbes 85 kalaliiki, sh kolm liiki sõõrsuid (merisutt, jõesilm, ojasilm), keda üldjuhul käsitletakse koos kaladega: eksikülalisi ja omavahel väga sarnaseid liike mängus ei käsitleta.

Teine osa "Kalamäng" võimaldab omandatud teadmised proovile panna ja vastata viiele küsimusele iga kalaliigi kohta. Küsimustel, mis käivad kala elukoha ja toitumise kohta, võib õige vastus koosneda mitmes valikuvariandist.

Igale küsimusele saab vastata kolm korda: esimesel korral õigesti vastates teenib mängija kolm punkti, teisel korral kaks punkti ja kolmandal korral ühe punkti. Mängu seis salvestatakse automaatselt ja tulemus nullitakse pärast viimase, 67. kalaga seonduvatele küsimustele vastamist. Soovi korral saab kasutaja nullida seisu ka ise vastava nupu abil.


Nii kalade tutvustuse kui ka kalamängus esitatud küsimuste puhul on lähtutud järgmistest põhimõtetest.

Leviku kaardid on skemaatilised ja üldistatud. Kalade elukohana on mõeldud keskkonda, kus see kalaliik Eestis peamiselt esineb. Üksikuid isendeid võib olla leitud ka mujalt, ent õige vastusena see mängus ei kajastu. Kalade suuruse all peetakse silmas seda, kui suureks see kalaliik Eestis tavaliselt kasvab; rekordsuurusega kalu ei ole arvestatud. Kalade toitumine tähendab täiskasvanud kala peamisi toiduallikaid. Selgrootute valiku alla on mängus koondatud nii veeselgrootud (näiteks vesikirp), vee pinnale kukkunud putukad kui ka zooplankton. Taimede all on mõeldud veetaimi, vetikaid ja fütoplanktonit.

Edetabel on arvutipõhine ja serverisse andmeid ei saadeta.

Sotsiaalmeedias jagamiseks on menüüs nupud.


Piltide autorid: Toomas Armulik, Kalvi Hubel, Tiit Hunt, Kristiina Jürgens, Martin Kesler, Aimar Rakko, Lauri Saks, Heli Špilev, Meelis Tambets, Jüri Tenson, Markus Vetemaa.

Tehniline info: Kalamäng veebiversioon ver 1.0 toetab enamlevinud veebilehitsejaid ja Safarit alates versioonist 13. Kalamäng ver 1.2, rakendus toetab Androidi operatsioonisüsteemi alates versioonist 4.0.3. iOS on toetatud alates versioonist ....

Veebiversiooni täisekraanil kasutamiseks on menüüs nupp "Täisekraan". iOS Safariga tuleb lisada leht iPadi töölauale (Export - Add to Home Screen).

Väljaandja: Kalanduse teabekeskus (esimene versioon 2014, juuli, veebiversioon 2021, detsember). Erilised tänusõnad Aare Verliinile, Roland Svirgsdenile ja Mehis Rohtlale igakülgse kaasabi eest.

Kalamängu saab tasuta oma seadmetesse laadida äppidena:

App Store ikoon

Google Play ikoon

Rakenduse arendajad: Äppide arendus Regio OÜ, Mooncascade OÜ. Veebiversioon Glasuur OÜ.

Kalanduse teabekeskuse tegevust toetab Euroopa Merendus- ja Kalandusfond.